Disciplineleider Functionele Veiligheid

Functie Machineveiligheids deskundige
Bedrijf Movares
Periode December 2014 – Oktober 2015 (11 maanden) Utrecht

Movares draagt in belangrijke mate bij aan het resultaat van het IMPAKT project van RWS.
Binnen dit project is Consafia actief als disciplineleider functionele veiligheid. Met deze rol wordt de technisch inhoudelijke kwaliteit van de producten bewaakt die naar de klant gestuurd worden.:

IMPAKT is onderdeel van het Programma Beveiligd Werken. Het doel van IMPAKT is om in drie jaar alle objecten van RWS voldoende te beveiligen, conform de eisen uit de Baseline Informatiebeveiliging Rijksoverheid.

Dit betekent:
• Inrichten responsgereedheid voor cyberincidenten w.b. mens (opleiding, training, oefening), proces (protocollen en mandaten op orde) en techniek (interventiemogelijkheden ingericht en getest).
• Aanpakken van kwetsbaarheid van het object op het gebied van beveiliging, betrouwbaarheid en veiligheid. Doelstelling hierbij is om in andere trajecten (o.a. PrABO, PRIA) geïdentificeerde risico’s t.a.v. betrouwbaarheid en veiligheid direct mee te nemen.

Daarnaast wil IMPAKT bijdragen aan borging van een goed beveiligde, betrouwbare en veilig werkende ICT in de toekomst.